Maatregelen terreurdreiging

23-11-2015 15:13

Beste ouder,

het bestuur ontvangt veiligheidsrichtlijnen via het federaal crisiscentrum en de lokale politie. Nationaal geldt dreigingsniveau 3, behalve voor het Brusselse Gewest waar dreigingsniveau 4 geldt.

Dit betekent extra waakzaamheid. de lokale politie ondersteunt de scholen en kinderdagverblijven de hele dag, d.w.z. dat zij extra patrouilles inzet. De scholen en kinderdagverblijven blijven dus open.

Het bestuur blijft de situatie op de voet volgen.

Hoogachtend,

K. Van Elsen

Burgemeester van Asse